Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVG Tachovská konaného dne 9.12.201

11. 12. 2017

Společenství vlastníků garáží Tachovská se sídlem Tachovská č.p. 2222 Bolevec, Plzeň 323 00

 

Zápis ze schůze výboru

 

Termín konání: 9.12.2017

Účast: Ing. Karel Mareš, Ing. Petr Havlík, Ing. Radek Branžovský

 

Program:         1. Zhodnocení stavu projednávání reklamace stavby

                        2. Změna správce

                        3. Servisní práce nutné pro zajištění funkčnosti objektu

                        4. Hospodaření společenství

 

Zápis z jednání:

 

  1. Schválen dosavadní postup. Na stanovisko AZS 98, které výbor obdržel  27.listopadu jsme za společenství odpovídajícím způsobem reagovali. Stanovisko vychází z dosavadních dvou měření, očekáváme, že měření bude pokračovat. Doporučení nechat si zpracovat nezávislý znalecký posudek jsme vzali na vědomí. Proběhlo i první měření naším geodetem a čekáme na jeho vyhodnocení a zprávu nezávislého statika. Do té doby nebudeme podnikat žádné kroky ohledně znaleckého posudku.

 

  1. Byla zhodnocena činnost správce, zejména s ohledem na požadavek uplatněný v diskusi na posledním shromáždění, který navrhoval jeho změnu. Ačkoliv diskutující argumentovali plejádou účetních schopných naše potřeby splnit za minimální honorář, byl zatím doporučen účetní jediný. Ten je mimoplzeňský, což považujeme za velký handicap. Další návrhy není reálné očekávat. Činnost dosavadního správce je finančně nákladná a vyskytují se i chyby. Nicméně svoji práci plní a hlavním důvodem ke změně je cena. Členové výboru se pokusí najít alternativu, která by mohla být předložena příštímu shromáždění.  

 

  1. Bylo konstatováno, že pro zajištění provozu objektu garáží je nutno provádět různé víceméně pravidelné servisní práce. Hlavně se jedná o údržbu funkčnosti osvětlení, údržbu nouzových světel a jejich revizní zkoušky, regulaci automatického zavírání vstupních dveří, zametání společných chodeb, čištění okapu, čištění venkovních odtokových žlabů a kanálových vpustí, opravy zámků, odečítání elektroměrů a výměna těch vadných za nové. K tomu lze přiřadit i revize hasicích přístrojů, které sice nejsou ve společných prostorách a v majetku společenství, ale organizaci revizí výbor tradičně zajišťuje.

Členové výboru jednoznačně preferují výkon těchto činností pokud možno svépomocí. Dále se shodli na možnosti odvedenou práci honorovat z prostředků společenství. I tak by to mělo být ekonomicky výhodnější, nežli práce zajišťovat formou outsourcingu. Bude zařazeno na program shromáždění.

 

  1. Bez výhrad byly zhodnoceny roční výdaje k 30.listopadu a stav zůstatků účtů.

 

Zapsal: Karel Mareš

 

…………………………..      ……………………….         ……………………..

Ing. Karel Mareš                    Ing. Petr Havlík                                             Ing. Radek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář