Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVG Tachovská konaného dne 3.4.2013

4. 4. 2013

Zápis z jednání výboru SVG Tachovská

konaného dne 3.4.2013

 

 

jednání se zúčastnili: K.Mareš, R.Branžovský, P.Havlík

 

projednávané záležitosti:

 

  1. Shrnutí průběhu vyjednávání se společností INBA s.r.o. o platbě za pronájem pozemků pod garážemi.  Jednání dospělo konečně k uspokojivému výsledku a bylo ukončeno. Na účet společenství bylo dne 19.3.2013 připsáno  28 284 Kč . Stalo se tak díky půlročnímu úsilí výboru a vydatné profesionální podpoře pana JUDr. Skopečka, jednoho z členů našeho společenství. Věnoval opakovanému písemnému i osobnímu jednání v dané záležitosti mnoho času a odmítl jakoukoliv finanční odměnu. Výbor považuje za správné mu touto cestou, jménem všech spoluvlastníků, vyjádřit velké poděkování.

Stručná rekapitulace celé záležitosti: INBA s.r.o. vybrala za pronájem pozemků od 96 vlastníků po 900 Kč, tedy celkem 86 400 Kč. Potom při předání účetnictví nově vzniklému společenství odúčtovala za pronájem pozemků 114 684 Kč, tedy o 28 284 Kč více.  To byl důvod, proč jsme v závěru loňského roku, abychom se nedostali do deficitu,  vybírali 385 Kč. INBA svůj krok zdůvodňovala navýšením ceny ze strany magistrátu města Plzně. Těch 28 284 Kč tedy máme teď zpět na účtu společenství.

K nároku INBA s.r.o. na výběr nájmu je možno sdělit toto. Jestli takový nárok existuje, může to být pouze na základě individuálních smluv mezi vlastníky a INBA s.r.o.. Jak známo, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví jednotky se o nájmu za pozemek výslovně nezmiňovala, následná smlouva o převodu vlastnictví jednotky již ano. Je věcí INBA s.r.o. a samozřejmě také věcí jednotlivých vlastníků, zda a jak budou řešit  vzájemné pohledávky případně přeplatky, podle data skutečných  individuálních převodů pozemků do vlastnictví. V žádném případě se to netýká společenství jako takového. Výbor považuje tuto záležitost za uzavřenou.

 

  1. Závady vjezdových vrat do objektu garáží byly projednány z dlouhodobého hlediska. Bylo konstatováno, že napřed se jako velmi poruchová jevila vrata v 1.podlaží. Příčina tam byla dvojí. Chybné nastavení způsobilo, že když se při otevřených vratech identifikoval pohyb mezi čidly, roleta už nedostala pokyn ke spuštění. Po odstranění této závady se projevila chyba v nestabilním uchycení vnitřních čidel. Pomohlo ukotvení držáků.

Pak se problém přesunul ke vratům v přízemí. Nahodile a přitom velmi často, zůstávala otevřená. Byla doinstalována vnitřní čidla, to ale nepomohlo. Pak došlo k výměně nějakých magnetů a nakonec časovače. Teď se zdá že jsou v pořádku vrata oboje.

Odstraňování závad ztížila špatná komunikace mezi servisní firmou a námi.  Projevovalo se to tak, že vznik závady vlastně nikdo neohlásil, opravu nikdo nepřevzal a nikdo neoznámil, byla-li neúspěšná.  V praxi to fungovalo tak, že vždycky až po několika dnech špatné funkce někdo na servis zavolal a rozčileně si stěžoval proč není opraveno, když to nefunguje už tak dlouho.

Hlášení závad a zajištění zpětné vazby po opravách při tak velkém počtu uživatelů určitým problémem je. Nevidíme jiné řešení nežli zavedení určitého pořádku. Bylo rozhodnuto, že na nástěnku vedle vrat bude trvale vyvěšen  list pro evidenci závad. A na něm budou všichni vlastníci vyzváni, aby v případě, že zjistí nějakou závadu vrat, kromě objednání opravy na servisu, problém oznámili i výboru společenství. A zároveň učinili zápis do evidence na nástěnce a napsali tam i to, že opravu již objednali. Aby ostatní věděli, že oprava je již objednána. Do téže evidence pak pracovník servisní firmy poznamená provedení opravy. Tak v případě opakující se závady bude zřejmé, že je třeba provedenou opravu reklamovat. Je to nepohodlné, ale jinak to asi nejde. Teď jsou vrata v záruce, ale za rok  už budeme platit. A lze se obávat dalších poruch a z toho plynoucí nutnost mít podklady pro budoucí jednání se servisní firmou.

 

  1. Roční vyúčtování.   Správci našeho společenství jsem předali odečty elektroměrů ke dni 24.2.2013. Teď čekáme na roční vyúčtování. Výboru byly již správcem dodány k vyjádření rozúčtované náklady pro jednotlivé vlastníky, ale protože se to týkalo pouze nákladů na elektřinu, výbor takové vyúčtování vyhodnotil jako nedostačující a na správci požaduje vyúčtování komplexní.

 

  1. Sjízdnost venkovní rampy.   Bylo konstatováno, že se sjízdností nebyly zřejmě během celého zimního období, žádné problémy. Štěrk byl použit asi pouze jednou, spolu s připraveným hrablem a koštětem je to zřejmě i pro budoucí zimy dostatečné opatření

 

  1. Úklid společných prostor. Na posledním shromáždění bylo svěřeno rozhodnutí o termínu a fyzickém zajištění jednorázového mokrého čištění do kompetence výboru. Podle skutečného stavu chodeb a vzhledem k nákladům na čištění, výbor nepovažuje za jednoznačně nutné mokré čištění po této zimě provést. Tato záležitost bude zařazena k novému projednání na příští shromáždění vlastníků.

 

  1. Daň z nemovitosti. Vzorové vyplnění formuláře včetně potřebných informací i formulářů samotných bylo výborem připraveno a úkol uložený výboru shromážděním byl tak beze zbytku splněn. Nebyly zaznamenány žádné negativní ohlasy.

 

  1. Technické závady. Výzvu oznámit závady na uvedené telefonní číslo vyvěsil v garážích dodavatel stavby AZS98. Tím jsou vyřešeny závady uvnitř garáží, závady ve společných prostorách nahlásí výbor e-mailem.

 

8.     Dopis pana Michovského. Výbor projednal dopis zaslaný dne 17.3.2013 ve kterém pan Michovský zdůvodňuje proč zaplatil jen snížené částky záloh, protihodnotou si sám odečítá peníze za úklid nepořádku v garážích a stěžuje si na to, že správce, ač si nechává dobře zaplatit, v garážích neuklízí. Výbor ponechává na správci, aby snížené zálohy promítl do ročního vyúčtování. S účtováním nákladů za nikým neschválený úklid, tak jak ho pan Michovský uvádí výbor nesouhlasí. V tomto smyslu bude panu Michovskému odeslána odpověď.

 

 

dne 4.4.2013

za výbor SVG:  Karel Mareš, P.Havlík, R.Branžovský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář