Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání výboru SVG Tachovská konaného dne 29.9.2013

1. 10. 2013

 

Zápis z jednání výboru SVG Tachovská

konaného dne 29.9.2013

 

 

jednání se zúčastnili: K.Mareš, R.Branžovský, P.Havlík

 

projednávané záležitosti:

 

1.   Aktuální stav vyjednávání s Plzeňským servisem

Bylo dohodnuto, že poslední distribuovaná verze vyúčtování za rok 2012 je konečná. Obsah a podoba vyúčtování za rok 2013 bude dále řešena a odsouhlasena nejpozději do konce roku 2013. Ve věci zatím proběhla oboustranná elektronická korespondence. Za dosavadní nedostatky vyjadřuje Plzeňský servis ochotu poskytnout 50% slevu z jednoho měsíčního správcovského poplatku. Výbor požaduje větší slevu.

 

  1. Projednán seznam dlužníků

Vlastníci kteří dlužili částky vyšší nežli 100,- Kč byli správcem vyzváni k zaplacení. Kromě dvou dluh všichni uhradili, zřejmě se jednalo o opomenutí. Jedním z těch, kdo dosud nezaplatil je pan Michovský. Ten si nárokuje slevu ve výši 500,- Kč za úklid odloženého lehátka a okna ve  2.podlaží objektu garáží. Výbor tento požadavek neakceptuje.

 

  1. Vjezdová vrata

Po poslední opravě nejsou k funkci vrat žádné připomínky. Servisní firma bude požádána aby předložila návrh servisní smlouvy pro pozáruční období. Podle podmínek nabídky bude rozhodnuto o uzavření smlouvy, případně o objednávání servisu a oprav ad hoc.

  1. Revize hasicích přístrojů

Detailním rozborem smluv o převodu vlastnictví, požárně bezpečnostního řešení, závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a zejména vyjádření mjr. Ing. Nováčkové, která toto stanovisko vyřizovala, si výbor potvrdil, že starost o hasicí přístroje je věcí individuálních vlastníků. V zájmu minimalizování jejich starostí a v souladu s usnesením posledního shromáždění vlastníků, výbor projedná  s kompetentním technikem způsob a termín, ve kterém bude každý mít možnost svůj hasící přístroj k revizi předložit. Termín bude oznámen na vývěskách v garážích a e-mail zprávou.

  1. Vady stavby

Bylo jednáno o vadách stavby. INBA s.r.o. uznává jako dosud neodstraněné závady praskliny v podlahách a zatékání do spodních krajních garáží. Naopak praskliny u stropů v garážích považuje za vadu odstraněnou. Kdo o tuto opravu požádal a zpřístupnil garáž má hotovo. Výbor považuje za problematické odstranění zatékání do zdi pod vnější nájezdovou rampou. Závada se objevuje jen při intenzivním dešti, je-li tedy odstraněna nebo ne, nelze teď vyhodnotit. Co se závad v samotných garážích týká, výbor vychází z předpokladu, že každý měl dostatek času reklamovat vadu na zveřejněném telefonním čísle.

  1. Drobné vydání

Byl odsouhlasen drobný nákup ve výši 977,- Kč a podepsána žádost o jeho proplacení.

 

 

dne 29.9.2013

za výbor SVG:  Karel Mareš, R.Branžovský, P.Havlík

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář