Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků jednotky

10. 5. 2016

Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků jednotky

 

Spoluvlastníci jednotky *) číslo  ……..…/…..……. se spoluvlastnickým podílem dle zápisu v KN v rozsahu ……../………. na společných částech domu Tachovská č.p. 2222. ………………… v Plzni

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………………….

(spoluvlastníci – jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt)

 

výslovně zmocňují v souladu s ustanovením § 1185 odst. 2 zák. č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „zákon“ )

společného zástupce ……………………………………………………. jméno, příjmení

                                  ……………………………………………………. narozen, ČOP        

                                  ……………………………………………………. trvalý pobyt

                                  ……………………………………………………. určená adresa pro doručování,  

který bude vykonávat za zmocnitele práva vlastníka uvedené jednotky vůči osobě odpovědné za správu předmětného domu v souladu s ustanoveními zákona, zejména  § 1189 a násl. (správa domu a pozemku v bytovém spoluvlastnictví), příp. ustanoveními stanov společenství vlastníků domu a smlouvy o zajišťování správy společných části domu, včetně práva zastupovat, jednat a hlasovat na zasedáních shromáždění společenství vlastníků domu za zmocnitele jako člena společenství.          

Zmocněný společný zástupce toto zmocnění přijímá.

 

V …..………….. dne ………………….

 

                               zmocněný zástupce   ………………………………..           ……………………

                                                                                              (jméno, příjmení)                                              (podpis)

 

                               zmocnitelé                ………………………………...           ……………………

                                                                                             (jméno, příjmení)                                              (podpis)

 

                               zmocnitelé                ………………………………...           ……………………

                                                                                             (jméno, příjmení)                                              (podpis)

 

                               zmocnitelé                ………………………………...           ……………………

                                                                                             (jméno, příjmení)                                              (podpis)

 

 

*) za spoluvlastníky jednotky jsou zákonem považování i manželé (nevypořádaní bývalí manželé), kteří mají jednotku ve společném jmění manželů.

 

  • jednotka – číslo popisné/číslo garáže (2222/č.garáže)
  • spoluvlastnický podíl (garáž 166/16605) 
  • KN – katastr nemovitostí
  • ČOP – číslo občanského průkazu    
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář