Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhrn hlavních činností výboru v roce 2017

11. 12. 2017

Souhrn hlavních činností výboru v roce 2017.

 

5.ledna               Jednání s firmou Kódl-ploty na místě pod nájezdovou rampou. Upřesnění našich požadavků na oplocení, zaměření dílů plotu.

14.ledna            Seřízení zavírače dveří 2.podlaží strana točna tramvaje.

                            Kontrola osvětlení na základě upozornění, že v 1.podlaží svítí trvale zářivky. Zjištěno, že do vypínače v místě u garáže 33 je vložen papír.

19.února            Aktualizace přehledů účtů u banky Fio a Unicredit. Autorizování vyúčtování zdanitelných příjmů, předání P.servisu.

23.února            Jednání výboru v garážích. Účast INBA, AZS98, JVP systém (to jsou vrata) a za nás Havlík, Mareš, Toncar. Shoda na tom, že by se mělo provádět měření možného klesání objektu.

24.února            Pan Havlík vypracovává postup, jak by  mělo  měření probíhat. Odesíláme ho AZS98 a INBA sro.

1.března            Odečet stavu elektroměrů. Proveden s pomocí pana Vracovského (garáž 35). Identifikováno 9 elektroměrů u nichž nelze z důvodu vyhaslého displeje stav odečíst.

2.března            Upřesnění nejasných odečtů a následně zpracování všech údajů do tabulky spotřeb, po zahrnutí dat z roční fakturace ČEZ rozdělení spotřeby na společné prostory a garáže. Předání správci.

8.března            Nákup sady, tj. 10 nových elektroměrů.

15.března          Pan Kasl (garáž 66) všech 9 vadných elměrů vyměňuje. Jeden kus zůstává v rezervě.

30.března          Kódl ploty instaluje oplocení. Zajišťujeme mu přístup k elektrice.

6.dubna             Pořizujeme fotodokumentaci oplocení a posíláme Ing Hanzelínovi, který stavbu povolil,  na UMO1.

3.května            schází se výbor, jediný bod programu je příprava shromáždění vlastníků

4.května            Vypracování a schválení textu pozvánky na shromáždění.

8.května            Kontrola vlastníků na katastr nemovitostí, aktualizace distribučního seznamu a rozeslání pozvánek.

9.května            Vyvěšení pozvánek na všech 6 nástěněk v garážích. (zjištění chybného roku v textu, oprava a opravné maily)

12.května          AZS98 provádí první měření. Aktivní účast pan Havlík a Mareš

13.května          Hledání příčiny velké louže uvnitř budovy v druhém podlaží  v prostoru nájezdu na vnitřní rampu. Zjištěn totálně zanesený žlab nad rampou. Žlab vyčistil a louži vymetl Mareš.

22.května          Příprava na shromáždění. Bankovní výpisy, hospodaření ….

23.května          Mailem rozesláno připomenutí shromáždění.

24.května          Zametení 2. a 3. podlaží. (Mareš)  Zhotovení plakátů s informacemi na shromáždění.

25.května          Shromáždění vlastníků a po něm první schůze znovu zvoleného výboru, volba předsedy.

29.května          Seřízení zavírače dveří 1.podlaží, vchod u lesa.

30.května          Předání P.servisu zápisu ze shromáždění, projednání kroků pro registrování nově potvrzeného výboru u rejstříkového soudu.

1.června            Identifikace chyb ve správcem distribuovaném vyúčtování. Sepsání a odeslání reklamace. Příjem návrhu pana Blahety (garáž 30) na účetního společenství, v reakci na jednání shromáždění.

5.června            Od P.servisu dostáváme k doplnění dokumenty, které vyžaduje zápis výboru do obchodního rejstříku. Vyžadují i úřední ověření podpisů.

19.června          Odevzdání hotové dokumentů zpět P.Servisu. (pí Hofmanová)

22.června          Jednání výboru se statikem Ing Fořtem o nivelačním měření skeletu a podlahy stavby.

1.srpna               Nahlášeno poškození stropní konstrukce vjezdových vrat v 1. podlaží . (pan Nerad garáž 21)

14.srpna            Jednání s panem Neradem o možnosti úhrady škody z pojistné smlouvy společenství.

15.srpna            A jednání o stejné věci s paní Hofmanovou. (P.servis)

11. září              Po dvou mailech bez reakce osobní jednání o škodě s paní Zimovou. (Česká pojišťovna Slovany)

18.září               Kontrola seznamu dluhů vlastníků dodaných paní Stehlíkovou (P.servis). Reklamace, jeden dlužník v seznamu chybí.

25.září               Dořešení reklamace vyúčtování a oznámení o provedení opravy (pan Kasl, energie společných prostor se účtuje podle počtu garáží a nikoliv podle jejich plochy)

26.září               Konzultace v pojišťovně Generalli o uplatnění pojistky pana Nerada na úhradu škody na vratech. Ověření že opravu objednává poškozený, tedy společenství.

8.října                Odeslání objednávka opravy do JVP Systém.

10.října              Na žádost JVP Systém vyfotografování štítku z vrat a odeslání.

4.října                Asistence při druhém měření AZS 98.

14.října              Zhotovení náhradní FAB vložky do zámku vchodových dveří.                              

16.října              Osobní předání dopisu České pojišťovny s výzvou k zaplacení pojistného na rok 2018. A zároveň dopisu Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, v němž upozorňují na nezaplacení pojistného.

22.října              Tisk výpisů z Fio banky, doplnění tabulky hospodaření a kontrola zaplacení upomínek. Zjištěno, že ne všichni zaplatili, stále jsou dlužníci !

29.října              Vítr otevřel poklop na střechu, který zůstal nezamčený po prohlídce střechy AZS98. (Řeší se zatékání do jedné garáže v 3. podlaží). Uzamknutí poklopu.

6.listopad         Doručena písemná cenová nabídka na naše vlastního měření stavu budovy.

8.listopad         Jednání výboru o podrobnostech měření. Statik Fořt a geodet Mazín, Havlík a Mareš.

9.listopad          Pan Mazín provedl první měření.

15.listopad        Upozornění paní Kalinové (garáž 48), na nezavírající se dveře ve 2. podlaží strany točny a nesvítící 3 noční světla  v tomtéž podlaží. Seřízení dveří úspěšně provedeno.

17.listopad        Vyčištění odtokového žlabu na spodní straně garáží od zarostlé trávy, kompletní vyčištění odtokového kanálu včetně vynětí vnitřního koše.

19.listopad        Kontrola transakcí ve Fio bance za aktuální měsíc. Stále je 10 dlužníků, celkem za 20 520,- Kč.

20.listopad        Jednání o dlužnících s paní Stehlíkovou (P.servis). Rozešle výzvu k zaplacení doporučeným dopisem. Výměna žárovek v nočních světlech 2.podlaží. Zhotovení grafického plánu rozmístění světel pro všechna tři podlaží a napsání odpovídajícího čísla svítidla vedle něho na omítku stropu. Evidence udělána kvůli možnosti budoucí reklamaci instalovaných žárovek. Nakoupeno 5 náhradních žárovek do nočních světel a tři náhradní minizářivky do nouzových světel.       

26.listopad        Vyčištěn žlab na horní straně garáží od zarostlé trávy a nafoukaného listí.

27.listopad        Dostáváme mailem stanovisko AZS98. Dle něho dosavadní měření neprokázalo sedání budovy. Doporučují,  aby si společenství nechalo zpracovat znalecký podsudek.

1.prosince          Výměna žárovky v jednom nočním světle 3.podlaží a minizářivky v jednom nouzovém světle 2.podlaží. Zameteno 1.podlaží včetně prostoru pod vnitřní rampou. Odklizeno listí i z rampy vnější.

5.prosince          Elektronické jednání výboru o reakci na stanovisko AZS98. Schválení textu odpovědi.

6.prosince          Odeslání odpovědi  AZS 98 s.r.o na jimi zaslané stanovisko k reklamovaným vadám. V  kopii INBA s.r.o.

9.prosince          Na jednání výboru zhodnocen průběh jednání o odstraňování vad. Prodiskutovány údržbářské práce, které je nutno vykonávat pro zajištění provozu objektu, jednáno o možnosti financování, dále jednáno o změně správce. Projednáno roční hospodaření, stav účtů  k 30.11.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář