Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA na shromáždění Společenství vlastníků garáží dne 25.5.2016

7. 5. 2017

P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků garáží,

 Tachovská,

které se koná ve čtvrtek, dne 25.5.2016 v 18:00 hod.

ve 3. patře objektu garáží  

 

 

 

Program shromáždění:

 

1. Prezence.

 

2. Schválení programu jednání.

 

 

3. Ekonomika společenství.

         a)   Schválení hospodaření společenství – aktuální stav účtu.

            b)   Schválení rozpočtu na letošní rok, stanovení výše příspěvku.

 

4. Volba nového výboru.

         a)  Současný výbor byl zvolen na úplně prvním shromáždění konaném dne 5.6.2012. Funkční období je 5 let. To je dáno našimi stanovami a z nich plyne i povinnost mít funkční tříčlenný výbor.

b) Na shromáždění proto musí dojít k platné volbě. Je nutná nadpoloviční většina všech členů společenství, nikoliv jen přítomných.  Žádám proto o vaši účast. POZOR - Společní vlastníci jsou nově povinni zmocnit svého zástupce, který bude vykonávat jejich práva. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. (viz. NOZ, par.1185) 

c)   Připravte si návrhy na členy výboru, případně se sami přihlaste. Stávající členové výboru dávají svoje funkce k dispozici.

              

 5. Reklamace vad stavby

         a) V listopadu loňského roku jste byli obesláni čtyřmi zprávami týkajícími se reklamace. V poslední bylo uvedeno, že jsme se obrátili na advokátní kancelář.

      b)  Kanceláří vypracovaný text reklamace jsme dne 24.11.2016 při oficiálním jednání v garážích předali do rukou pana Otýse za AZS98 a pana Kloudy za INBA. Přítomen byl i statik.

      c) Jednání letos pokračuje. Stanovisko AZS98, INBA vycházející z vyjádření jejich statika je jednotné. Cituji:„Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že proces sedání objektu ještě není zcela ukončen, není vhodné provádět bezprostředně opravy poruch. Doporučuji zajistit měření skutečného sedání objektu výškovým měřením v intervalech po 2 měsících po dobu nejméně jednoho roku. Po této době skutečný průběh sedání vyhodnotit a následně rozhodnout o dalším postupu. Po tuto dobu provádět stavební úpravy jen v nezbytném rozsahu pro zajištění správné funkce garážových vrat v přízemí“. Konec citace.

      d) Tento výsledek považujeme za částečně uspokojivý. Na shromáždění musíme ale přijmout zásadní rozhodnutí jestli se spokojíme s měřením dodavatele nebo si zajistíme měření vlastní.  Podrobnější informace v této věci jsem připraven podat osobně. 

 

6. Diskuse. 

7. Závěr.      

 

Tato pozvánka je vyvěšena na internetových stránkách Společenství a na nástěnkách u všech dveří do objektu garáží.  Zároveň je rozesílána všem vlastníkům na nahlášené e-mailové adresy.                                                                                                                    

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář